Slide A
Slide B
Slide C
Slide D

Menu

Ons bedrijf Holec Holsteins

Ons middelgrote bedrijf Holec Holsteins heeft ongeveer 55 melkkoeien, 50 stuks jongvee (pinken en kalfjes), 60 schapen, met in het voorjaar ruim 100 lammetjes. In 2004 zijn wij begonnen met lammetjes kijkdagen. Tijdens deze dagen kunnen kinderen de lammetjes aaien, knuffelen. Een prachtige gelegenheid voor kinderen, papa’s, mama’s, opa’s en oma’s om in contact te komen met dieren. Dit was zo succesvol dat wij dit evenement jaarlijks willen herhalen. 

De melkkoeien verblijven in de ligboxenstal waar ze ’s winters de gehele dag zijn. In de zomer mogen ze zelf kiezen of ze binnen of buiten willen zijn. Ze worden gemiddeld drie keer per dag gemolken door de melkrobot. Onze koeien geven gemiddeld 11.704 kg melk per jaar. In deze melk zit 4,10% vet en 3,34% eiwit. Het landelijk gemiddelde is ongeveer 9.000 kg melk per koe per jaar. De hoge melkgift van onze koeien is vooral te danken aan de goede verzorging en voeding die de koeien krijgen. Immers, zorg je goed voor de koe dan zorgt de koe ook goed voor z’n baas.

Het voer voor de koeien komt voornamelijk van de 42 hectare grasland en 16 hectare bouwland. Het gras wordt ’s zomers gemaaid en ingekuild of gehooid. Tegenwoordig gaat er ook vrij veel gras in balen en daar word plastic om heen gewikkeld. Ook wordt er op ons bedrijf maïs,rogge en lucerne geteeld. Deze worden verbouwd op de Soester Engh. Maïs wordt gehakseld en ingekuild. De lucerne wordt gemaaid en kunstmatig gedroogd of gehooid. Dit is een smakelijk structuurrijk voer voor de koeien.

Wat eet een koe bij ons gemiddeld per dag?

  • 19 kg kuilgras
  • 17 kg mais
  • 1 kg lucerne
  • 0,5 kg hooi
  • 5 kg bierbostel (restant van bierbrouwerij)

Dit alles wordt gemengd in een voermengwagen en aangevuld met meel en krachtvoer. Daarnaast drinkt een koe tussen de 100 en 140 liter water per dag.

Naast de zorg voor onze eigen dieren besteden wij ook veel aandacht aan gastdieren te weten de weidevogels. Zo is er 10 ha grasland met uitgesteld maaibeheer. Dit gras mag niet eerder dan 1 juni worden gemaaid, zodat de weidevogels ongestoord hun nesten kunnen uitbroeden.

Verder worden op alle andere weilanden de nesten opgespoord en gemarkeerd met stokken. Met maaien rijden we dan in een grote boog om het nest heen zodat deze rustig uitgebroed kan worden. Als de koeien in een weiland gaan waar nesten zijn worden er eerst nestbeschermers (stalen kooi) over de nesten geplaatst zodat de koeien ze niet kapot lopen.Tevens wordt er in het voorjaar 10 hectare bemest met ruige stalmest. Dit is zeer aantrekkelijk voor weidevogels.

Wij zijn aangesloten bij de agrarische natuurvereniging Ark en Eemlandschap. In het kader daarvan doen wij ook al jaren aan slootkantbeheer (bonte weiderandbeheer). Dit houd in dat onze slootkanten niet bemest worden en het jaarlijkse slootvuil wat er uitgehaald wordt zoals plantenresten, bagger e.d. worden afgevoerd. Hierdoor verschraalt de slootkant en krijgen (zeldzame) bloemen en planten kans zich te ontwikkelen. Deze bloemen trekken weer insecten zoals libellen en vlinders aan.

Dit alles is mogelijk omdat ons bedrijf vrij extensief is en wij veel liefde hebben voor de natuur. Zo doen wij ook veel aan mechanische onkruidbestrijding (wiedeggen) in zowel gras- als maisland.

Voor de liefhebbers

Daar ons bedrijf extensief is hebben wij een overschot van ruwvoer (kuilgras en hooi). Dit wordt verkocht aan paardenliefhebbers en maneges. Mocht u interesse hebben in hoogwaardig hooi of kuilgras zonder distels en zuring, neem gerust contact met ons op.

Lammetjesdagen

Groot springkussen, rondrit met een huifkar of tractor en knuffeldieren. Genoeg te beleven!

Lees verder

Bezoek ons!

Holec Holsteins
Familie Kuijer
A.P. Hilhorstweg 5
3764 MS Soest

Contact & Route

Soester Knollen

Een koninklijke delicatesse op historische gronden!

Lees verder