Slide A
Slide B
Slide C
Slide D

Menu

Soesterknol als scheldwoord

Het is bekend dat de inwoners van Soest al eeuwenlang uitgemaakt werden voor Soesterknollen. Niet alleen omdat de knollen er werden geteeld en gegeten, maar meer nog, omdat dit minderwaardig voedsel was in de ogen van velen, werden de Soester inboorlingen voor achterlijk aangezien. Dikwijls zijn de Soesterknollen aanleiding geweest tot vechtpartijen tussen de jongelingschap van Soest, Baarn, Amersfoort en andere dorpen in Gooi- en Eemland, waarbij niet zelden het mes werd getrokken. De "Soesters" voelden zich algauw beledigd, als zij werken uitgemaakt voor "Soesterknol". Dat namen zij eenvoudig niet en vooral van Baarnaars niet, die op hun beurt werden uitgemaakt voor "Baarnse mop", een onooglijk koekje. De rivaliteit lag echter veel dieper. Liefdesaffaires waren veelal de oorzaak van deze dorpsruzies, die ogenschijnlijk zonder enige aanleiding soms hoog oplaaiden. Soester jongens dongen met niet aflatende ijver naar de gunsten van een Baarnse schone, of er moest met alle geweld een kasteel van een meid worden opgevrijd, zeer tegen de zin van de Baarnse jongen, die dit niet konden verkroppen en dit niet op zich lieten zitten. Zij verdedigden hun rechten met de vuist en soms werd de strijd met het mes beslecht, dat nogal los in de zak stak.

Lammetjesdagen

Groot springkussen, rondrit met een huifkar of tractor en knuffeldieren. Genoeg te beleven!

Lees verder

Bezoek ons!

Holec Holsteins
Familie Kuijer
A.P. Hilhorstweg 5
3764 MS Soest

Contact & Route

Soester Knollen

Een koninklijke delicatesse op historische gronden!

Lees verder